Badania polskiej branży interaktywnej

Przeprowadziliśmy badania, których celem było zebranie informacji o branży interaktywnej w Polsce, zajmującej się tzw. nowymi narracjami. Skierowaliśmy ankietę do twórców zajmujących się audiowizualnymi projektami cyfrowymi: interaktywnym filmem i webdocami, VR, AR, location based storytelling, interaktywnymi reportażami, serialami internetowymi, projektami trans-i cross-media itp. Chcemy, aby wyniki tej ankiety stały się podstawą do dalszych prac nad utworzeniem systemu wsparcia twórców narracyjnych prac interaktywnych.

Ankieta dostępna jest tutaj.

Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut.

Wyniki ankiety zostały opublikowane w czasopiśmie Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication.